Pamatnoteikumi
1.1. Skaists.lv ir platforma individuāliem uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas sniedz skaistumkopšanas un veselības pakalpojumus. Meistari un skaistumkopšanas saloni var reģistrēties un pievienot savus pakalpojumus. Apmeklētāji atrod pakalpojumus un var iegūt meistara / salona kontaktus saziņai un skaistumkopšanas pakalpojumu rezervēšanai.

Šajā lietotāja līgumā ir aprakstīta skaists.lv vietnes izmantošana.

2. Termini un definīcijas
2.1. Skaists.lv ir tiešsaistes platforma, kas atrodas vietnē http://skaists.lv/. Interneta platforma pieder Latvijā reģistrētajam uzņēmumam - Sia Logic Solutions.

2.2. Meistars - registrēts lietotājs platformā Skaists.lv.

2.3. Lietotājs - jebkurš skaists.lv apmeklētājs. Neatkarīgi no tā, vai reģistrācija ir veikta vai nē. Lietotājam ir piekļuve meklēšanai un skaistumkopšanas pakalpojumu katalogam, kas atrodas Skaists.lv mājaslapa.

2.4. Profils - tīmekļa vietne skaists.lv platformā, kurā atrodas lietotāja sniegtā informācija Skaists.lv lietotāju vispārējai piekļuvei.

3. Lietotāju datu reģistrēšana un apstrāde

3.2 Lietotāja dati tiek glabāti skaists.lv serveros šifrētā formā un pēc lietotāja pieprasījuma var tikt dzēsti.

3.3. Skaists.lv ir tiesības izdzēst lietotāja profilu vai ierobežot piekļuvi lietotājam vai lietotāju grupai bez iepriekšēja brīdinājuma. Skaists.lv ir tiesības informēt lietotāju par bloķēšanas iemeslu, norādot darbības, kas nepieciešamas, lai atjaunotu pilnīgu piekļuvi Skaists.lv.

Privātuma politika
3.4. Lietotājs pilnvaro Skaists.lv uzglabāt un apstrādāt savus personas datus, kas nosūtīti reģistrācijas laikā skaists.lv, lai sniegtu informāciju potenciālajiem lietotāja klientiem.

3.5. Lietotājs piekrīt, ka viņa profila dati kļūst publiski pieejami no reģistrācijas brīža Skaists.lv.

Profila dzēšana
3.6. Lai izdzēstu profilu, lietotājam ir kontaktē klientu atbalsts.

4. Lietošanas noteikumi
4.1. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sava profila saturu gan pret skaists.lv, gan pret trešajām personām, ja tiek pārkāpti skaists.lv noteikumi, tās valsts likumi, kurā lietotājs sniedz pakalpojumus, autortiesības un uzņēmējdarbības tiesības, preču zīmes. tiesības un preču zīmes. Arī gadījumos, kad bojājumi, trauksme vai neērtības rodas trešajām personām.

Profils, kura saturā ir sekojoši punkti, tiks dzēsts:

4.2. Nelikumīga, pret morāles, ļaunprātīga vai krāpnieciska teksta vai grafiskā satura izmantošana.

4.3. Fotogrāfijas, kas nav patiesas un kuras satur lieku tekstu, piemēram bet ne tikai, kontaktinformāciju.

4.4. Piedāvājums ar pakalpojumu, ko profila īpašnieks nevar veikt, vai pakalpojums, kas nav pieejams.

4.5. Teksts vai pielikumi, kas satur tālruni, e-pastu. Interneta saiti vai cita kontaktinformāciju (izņemot īpaši paredzētus laukus).

4.6. Satur nepareizu, kļūdainu informāciju vai satur daudz kļūdu tekstā, speciālie lauki nav aizpildīti vai nepareizi aizpildīti.

4.7. Licencējami pakalpojumi, ja lietotājs nav sniedzis precīzu kontaktinformāciju par uzņēmumu un licences numuru, kas atbilst piedāvājumam.

4.8. Pakalpojumi, kas ietver kontrolētu narkotiku, bīstamu vai kaitīgu produktu un vielu izmantošanu, kā arī produkti, kas nav sertificēti saskaņā ar CE standartiem.

4.9. Pakalpojumi, kas ietver viltotu preču vai kontrabandas preču izmantošanu.

4.10. Tekstā vai pievienotajā grafikas uzziņā citu uzņēmumu reklāmas vai logotipi, kuru darbība ir līdzīga skaists.lv.

4.11. Saites uz resursiem, kas nepareizi apkalpo apmeklētājus, atver iznirstošos logus, satur skaņu celiņus vai veic citas nepiemērotas darbības pret apmeklētājiem, vai informācijas sistēmas, kas satur pakalpojumu piedāvājumus, kuriem aizliegts ievietot skaists.lv.

4.12. Satur saites uz lapām, kas pārslogotas ar interneta skaitītājiem, reklāmu vienībām, saitēm uz citām lapām, kā arī uz neinformatīvām lapām ar novecojušu saturu vai ļoti sliktu darbu, kā arī uz lapām, kas nav saistītas ar profila īpašnieku.

4.13. Skaists.lv patur tiesības izdzēst vai bloķēt lietotāju balstoties uz subjektīvo lēmumu.

5. Skaists.lv atbildība
5.1. Skaists.lv nav atbildīgs par nepārtrauktu piekļuvi pakalpojumam, nav atbildīgs par meistaru sniegto pakalpojumu kvalitāti.

5.2. Lietotāji risina strīdus par pakalpojumu neizpildi vai nepareizu sniegšanu savā starpā vai tās valsts tiesā, kurā pakalpojums tika sniegts.

5.3. Skaists.lv kā arī platformas īpašnieks nav atbildīgs par pakalpojumu saturu, kā arī par jebkādiem zaudējumiem vai neērtībām, kas saistītas ar skaists.lv darbu vai nepieejamību.

6. Intelektuālās tiesības
6.1. Skaists.lv mājaslapas sastāvdaļas, atsevišķi un kopīgi, veido intelektuālo īpašumu, kas pieder Sia Logic Solutions.

6.2. Informācijas, dizaina elementu kopēšana un izmantošana bez Skaists.lv rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

7. Kontakti
7.1. Lietotājs var sazināties ar skaists.lv izmantojot kontaktinformāciju sadaļā Atbalsts.

7.2. Saziņa ar lietotāju notiek izmantojot kontaktinformāciju sadaļā Atbalsts. Saziņa ar reģistrētu platformas lietotāju notiek tikai caur tālruņa numuru, kas norādīts konta reģistrācijas laikā.

8. Izmaiņas noteikumos:
8.1 Skaists.lv lietošanas noteikumus var mainīt, papildināt vai labot, un tie stājas spēkā ar dienu kad ir publicēti skaists.lv platformā

Publicēšanas datums: 08.08.2023